New School Year – New Plans

Ramstad, August

It’s that time of the year again; time to start a new school year. We have a few days of planning before I meet my new students on Monday the 17th of August. This year I am teaching Grade 8. My students are 12-13 year olds, and I am excited to get to know them!

The last few years I have had a goal to open my classroom to connect with pupils and teachers in other countries using eTwinning and Skype Classroom. I plan to continue with these projects, and I also hope to connect with a friend’s class in the Southern part of Norway. I am certain we can learn a lot from each other, both similarities and differences within our country.

I also hope to go more paperless this year. I will explore using Google tools even more, and maybe it is time to let the books go too? I have a feeling I will need to use them to some extent, but this is something I want to try out. I would like to use real world events and more authentic problems and cases in my classes. One of the first topics in English and social science is The American Revolutionary War, and I plan to use the Storyline methodology, a method students often get really excited about!

In this spirit I will try out Kaizena when receiving texts and giving students feedback in my English (ESL) classes. It looks great, and I hope my students will like it too. I also want to put more emphasis on reading in class, and I hope to be able to use Curriculet for this. I had planned to use it with my Grade 10 classes last year, but time ran out when the last exams loomed in the horizon. This year, I’ll definitely give it a go!

Have you set any specific goals for the next school year? Have you used Kaizena or Curriculet before? I’d love to hear about it! I wish everyone a great new school year!

Why I blog

These days I only seem to use WordPress when longer blogging is a task in my studies at NTNU. First in the MOOC Technology and Change in Society (2013), and now in the MOOC Smart learning (2014).  I have used WordPress for a while with my students when they were in Grade 9, and I found it to be a great tool to try, but it hasn’t become one of my most used tools, yet. I like twitter the best these days. It is short and to the point, and thus I use it more. This might change if I find inspiration among my fellow colleagues, in how to improve my use of WordPress in the future. I look forward to see how others use it with their students. I’d like to know why you blog as well! 🙂

20140918_134328

Konsekvenser av netthandel eller “Amazon is Amazing!”

Jeg handler nesten alle bøkene jeg leser på amazon.com! Det er flere grunner til dette: Utvalg, pris, leveringstid og  anbefalinger. Jeg leser nesten kun engelske bøker og på amazon er utvalget fantastisk godt. Jeg synes dessuten prisen er utrolig mye bedre enn i norske bokhandlere. Videre får jeg levert bøkene jeg bestiller på sekunder til mitt lesebrett, og jeg får i tillegg anbefalt bøker ut fra hva jeg har kjøpt og sett på før. Det er vanskelig for meg å finne noen annen tilbyder som kan konkurrere med amazon.com.

Ettersom flere og flere handler ulike varer på nett vil det i verste fall kunne føre til butikkdød i Norge.

Når jeg handler på nett taper de lokale bokhandlene på det. Bøker er blitt ferskvare på den måten at bøker vi har lest gir vi ofte bort gratis til loppemarkeder, og de som ikke selges der kastes. Som produkt har varen bok gjennomgått veldig stor forandring på relativt kort tid i forbindelse med salg over internett. En regelrett revolusjon. For min del har konsekvenser av å lese på nettbrett og bruk av amazon ført til at jeg leser mer enn før. Jeg har alltid lest mye, men nå leser jeg enda mer! Konsekvenser for bokhandlere av at flere kjøper bøkene sine på nett, kan være redusert salg, og at de mister nødvendige inntekter for å gå i balanse, og dermed må legge ned bokhandelen sin, eller legge om konseptet sitt og ta inn andre varer enn før for å fortsatt tiltrekke seg kunder og få salg.

Jeg kommer til å fortsette å kjøpe bøker på amazon.com uavhengig av hvordan det går med norske bokhandlere. Økt konkurranse kan føre til at noen må legge ned og andre legger om produktutvalget sitt. Det ser jeg ikke som noen ulempe, men som realiteter ved å drive handel.

Konsekvensene ved økt netthandel er likevel til betenkning for meg, siden jeg vet at dette kan komme til å gjelde mange typer varer og dermed mange typer butikker i Norge i tiden fremover. Tanken på flere tomme butikkvinduer i byene våre er ikke lystbetont. Her er det en utfordring til alle kommuner om å skape gode møteplasser i årene som kommer, og kanskje vil bibliotekene og lokale bokutlånstjenester komme til å vokse i bruk? Se eksempel via Pinterest her: http://www.pinterest.com/pin/270990102551776588/

Bør grensen for avgiftsfri handel på nett fra utlandet økes?

I dag er grensen for avgiftsfri handel for fysiske varer på 200 kroner. Ordningen med en beløpsgrense ble bestemt i 1975. Da var beløpet på 20 kroner. Dette var lenge før det var aktuelt å handle over internett. I 1999 ble beløpet endret til 200 kroner. Her kan du lese om hva beløpsgrensen betyr for deg, hvorfor denne saken er interessant akkurat nå, hvilke regler som gjelder i andre land, og svar på om grensen bør økes.

Hva betyr beløpsgrensen for deg som kunde? Det vil si at du kan handle fysiske varer over nettet for inntil 200 kroner uten å betale 25% merverdiavgift (også kalt moms), og dessuten toll hvis du handler klær. Dersom du derimot handler for mer enn 200 kroner, må du betale moms og eventuelt toll i tillegg. Momsen gjelder faktisk både for varen og frakten. Unntaket her er bøker. De er fritatt fra moms. Et regneeksempel ung.no har gjort viser prisen på en bukse øker fra nettbutikkens pris på 850 kroner til din faktiske regning på 1245,40 – når moms og toll er lagt til, og i tillegg kan nettbutikken legge til ekspedisjonsavgifter, og Posten legger til et fortollingsgebyr på minimum 117 kroner på toppen av dette. Hvis det derimot er digitale tjenester du kjøper, som for eksempel programvare, som leveres over internett, så er det toll fra første krone, og altså intet avgiftsfritt beløp. Før var det bare bedrifter som betalte avgift på slike tjenester, men fra 1. juli 2011 må privatpersoner også betale.

Hvorfor er denne saken interessant nå? Ved regjeringsskiftet i høst har Høyre og Fremsrittspartiet uttalt at de vil øke beløpsgrensen, men det er ennå ikke klart hva det nye beløpet blir. Både Fremskrittspartiet og Venstre har uttalt at de vil heve grensen til 1000 kroner. Hvis beløpet stiger til 1000 kroner, frykter flere at arbeidsplasser i Norge kan gå tapt, dersom det ikke blir tilsvarende momsfritak på varer kjøpt innenlands. Hvis beløpsgrensen heves vil konkurransen fra nettbutikker i utlandet være reell for alle som selger varer i butikker i Norge. Harald J. Andersen, direktør i Virke, frykter det vil kunne bli “butikkdød” over hele landet, særlig der hvor tilbudet er minst fra før.

Hvilke regler er vanlige på dette området i andre land? I Danmark er beløpsgrensen 80 danske kroner. I Storbritannia er grensen 137 kroner og i Sverige er det ingen beløpsgrense, de må betale moms fra første krone på alle fysiske varer kjøpt utenfor EU. Innad i EU beregnes og betales moms fra landet den fysiske varen sendes fra. Ut fra dette ser vi at Norge har en ganske høy beløpsgrense for fysiske varer kjøpt på nett fra utlandet.

Tom Erik Sørensen og Trine Søraa skriver i boken sin “Historiske Trondheim – En vandretur i historiske Trondheim” om at bydelen Bakklandet ikke ble en del av Trondheim før i 1845. Før den tid kunne man dra over Nidelva for å drive avgiftsfri handel. Det er interessant siden de beskriver en tid som vi ofte tenker er fjern for oss, men noen av utfordringene de hadde i 1845 er de samme som i dag. Butikker innen en geografisk sone frykter konkurranse fra butikker i en annen geografisk sone med andre konkurransevilkår som gjør prisene billigere, og medfører handelslekkasje, tap av inntekter og i verste fall konkurs for enkelte. Lover og regler kommer ikke sjelden på banen i etterkant av at praksis innen et område er etablert, eller vesentlig endret. Internett endrer handel land imellom vesentlig. Reglene kommer på plass etterhvert. Det er fordeler for kunder å hente på å kjøpe varer fra utlandet, men avgiftene som påløper kan endre prisen fra den du ser i nettbutikken til den endelige prisen på varekjøpet etter moms, toll og fortollingsgebyr er lagt til. Regjeringsskiftet foreslår å endre beløpsgrensen, men det er ennå usikkert hva en ny grense blir. Andre land vi liker å sammenlikne oss med har lavere beløpsgrense enn oss. For min del er det siste avgjørende for hva jeg tenker nå. Så lenge andre land vi samarbeider med har en lavere grense, ser jeg ingen grunn til å heve beløpsgrensen i Norge ytterligere akkurat nå.

Kilder:
Distansehandel.no: http://www.distansehandel.no/?n=62

Butikksiden.no: http://www.butikksiden.no/archives/valg-2013-200-kronersgrensen

Tollvesenet: http://www.toll.no/templates_TAD/MainTopic.aspx?id=244979&epslanguage=no

PC World: http://www.idg.no/pcworld/article272370.ece

Ung.no:http://www.ung.no/forbruker/1635_Slik_beregner_du_toll_og_mva.html

Nettavisen: http://www.na24.no/ipad/?articleId=3692297

Nettavisen: http://www.na24.no/m/?articleId=3693847

DinSide: http://www.dinside.no/832392/tenk-paa-dette-for-du-handler-fra-utlandet

Liberal.no: http://liberal.no/2011/11/heving-av-grensen-for-avgiftsfri-import-fra-kr-200-til-kr-500/

Akademikaforlag: http://www.akademikaforlag.no/content/historiske-trondheim#book-right