Hvorfor betale for noe en kan få “gratis”?

Noen varer blir over tid standardvarer. Eksempler på dette er korn, vann og strøm. Det betyr ikke noe for mitt forbruk om jeg velger korn eller vann fra en leverandør fremfor en annen, annet enn pris. Prisen på slike varer synker så lenge det er flere selskaper som konkurrerer om å selge dem. Musikkfiler er i dag i ferd med å bli en slik standardvare.

 

Tidligere måtte man kjøpe sanger i formater som LP-er, kassetter eller CD-er. Det var mulig å lage kopier på ulikt vis, men ofte ble ikke kvaliteten den samme. Internett har ført til tjenester som svenske Spotify. Ved å bruke Spotify kan man lytte til hele deres bibliotek av musikkfiler gratis, riktignok ispedd reklame. Hvis en vil lytte til musikk uten reklame, kan en kjøpe sanger gjennom iTunes eller betale for Premium versjonen av Spotify. Hvor stor rolle spiller det for lytteren hvor sangen kommer fra?

 

På internett er musikkfiler blitt lette å dele, og det skjer i et enormt omfang gjennom nettsider som for eksempel The Pirate Bay. Ulike forsøk på å blokkere slike nettsider har ikke hatt så stor suksess. I Nederland opplevde de tvert i mot at den ulovlige nedlastingen økte etter at The Pirate Bay ble blokkert. Når musikkfiler deles ulovlig er konsekvensen for både artister og distributører at de taper store deler av sine inntekter.

 

Er det dermed slik at muligheten for at folk i fremtiden vil betale for å laste ned musikk fra nett er dårlig? P3.no melder om en ny rapport fra britiske Ofcom som viser at ulovlig nedlasting av musikk er synkende. Selv om 1 av 10 nettbrukere innrømmer å ha lastet ned musikk ulovlig, velger nå flere å betale for musikken! Dette er gode nyheter for musikkbransjen! Men hva er det som gjør at flere nå betaler for varer de ellers kan skaffe seg gratis?

 

Selv om omfanget av ulovlig nedlasting av musikkfiler gjør det vanskelig å finne og straffe alle som har lastet ned ulovlig, er konsekvensene alvorlige hvis en blir tatt! Advokatforeningens tjeneste advokatenhjelperdeg.no informerer om at kopiering av innhold uten tillatelse fra opphavsmannen som hovedregel er ulovlig. “Ved overtredelse risikerer man bøter eller fengsel i inntil tre måneder (ved spesielt grove overtredelser er strafferammen tre år). I tillegg risikerer man å måtte betale erstatning.”

 

Så lenge en kan lytte til musikk på lovlig vis helt gratis gjennom tjenester som Spotify, eller laste ned musikkfiler til eget bruk ved å betale per sang på iTunes, så fremstår det å kopiere musikkfiler ulovlig som mindre attraktivt. Jo lavere prisen per sang blir, jo flere vil velge det lovlige alternativet. Det spiller en rolle for opplevelsen av musikken om den er kjøpt på lovlig vis, når det er alvorlige konsekvenser knyttet til det å laste noe ned ulovlig. Regulering av en tjeneste ved hjelp av lover og sanksjoner gjør en forskjell! I tillegg kommer det etiske dilemmaet mange vil kjenne på: at det ikke er så kult å bruke noe, når andre snytes for penger. Kanskje er det litt som med reven i Hakkebakkeskogen: de kjøpte pepperkakene smaker bedre enn de stjålne pepperkakene!

 

 

Kilder:

http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/nedlastning-kan-bli-dyrt/

Oppdatert 18.09.2013

 

http://p3.no/musikk/hjelper-det-a-blokkere/

Publisert 23.08.13, kl 15.29. / Oppdatert 23.08.13, kl 15.35.

 

http://p3.no/musikk/mindre-ulovlig-nedlasting/

Publisert 13.09.13, kl 14.28. / Oppdatert 13.09.13, kl 14.28

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spotify

This page was last modified on 7 October 2013 at 14:27.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s