Om å gjøre gode kjøp – før og nå

Hvis en skulle kjøpe en litt dyr vare for 30 år siden, så var det naturlig å skaffe seg oversikt over markedet, gjennom å lese annonser i aviser og fagblader, samt å ringe eller besøke butikker. Dessuten snakket en gjerne med bekjente som hadde erfaring, og rådførte seg med viktige familiemedlemmer. Prosessen kunne ta ganske lang tid, og det var ikke sikkert du kunne funnet ut alt du ønsket å vite om varen fordi det ikke var noe sted der tidligere kunder kunne fortelle om sin opplevelse.

I dag kan en bruke internett til raskt å få vite nesten alt om en vare, hvor en burde kjøpe den for å få best mulig pris og kvalitet, om tidligere kunders opplevelse med varen, og om hvor mange som gir varen 5 av 5 mulige stjerner.

Tiden en bruker til å finne ut informasjon om en vare eller en tjeneste, og kvaliteten på denne informasjonen er mye verdt for mennesker i dag. Vi kaller det transaksjonskostnader.

Hvis transaksjonskostnadene er lave er tiden som er brukt for å skaffe informasjon lav, og kvaliteten på informasjonen god. Hvis transaksjonskostnadene er høye, har en brukt mye tid, og kvaliteten på informasjonen en fikk var kanskje ikke så god heller. Kostnadene blir spesielt høye dersom varen ikke holder mål, og en må klage på den og i verste fall kanskje gå til sak mot selger for å få pengene igjen!

Internett har gjort at transaksjonskostnadene for mange har gått veldig ned!

For min del har nettstedet www.tripadvisor.com gjort det lettere å bestille hotell når vi har dratt på ferie til utlandet. Vi har kunnet lese tidligere gjesters innlegg om deres opplevelse av hotellet. I tillegg har tjenesten www.finn.no gjort familiens kjøp og salg av bil de siste årene til en mye lettere affære. Vi synes vi har kunnet sammenlikne biler, og funnet hva som er et fornuftig prisnivå veldig greit. Spesielt siden ingen av oss er eksperter på bil! Våre transaksjonskostnader innen det å søke frem informasjon, forhandle om pris, samt å fatte beslutninger har blitt mye lavere. Vi synes vi har spart mye tid, og dermed også penger på å kunne benytte Web 2.0 tjenester på internett til større innkjøp, i forhold til hva vi kunne for 30 år siden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s